Boka tryggt deltagande på Hem & Villamässan

Det ska vara tryggt för dig som vill bli utställare att boka ett deltagande i rådande tider. Vi har därför uppdaterat våra villkor med tanke på den pågående coronapandemin till förmån för dig som utställare.

Tilläggsvillkor Covid-19

Med anledning av rådande Covid-19 situation erbjuder Stockholmsmässan (SM) sina kunder (SM-kund) till Hem & Villamässan (Arrangemanget) förmånligare villkor enligt följande.

Betalning av monterhyra till Arrangemanget ska ske senast 30 dagar innan genomförandet. Om SM, oavsett orsak, skulle tvingas ställa in Arrangemanget har SM-Kund inte en skyldighet att betala monterhyra och ersättning för ännu ej utförda tjänster för Arrangemanget.

Om SM-kund har erlagt betalning för monterhyra och ersättning för ännu ej utförda tjänster ska betalningen (ej tillgodohavanden) återbetalas av SM om Arrangemanget ställs in enligt ovan. Anmälningsavgiften (ExpoStart/DigiStart) återbetalas inte, men tillgodoräknas SM-kund om denne deltar vid nästa genomförande av Arrangemanget. Parterna ska svara för sina egna nedlagda kostnader och ingen av parterna är berättigad till skadestånd från den andra parten med anledning av att Arrangemanget ställs in enligt ovan.

Till undvikande av tvivel ska det som stadgas i övrigt i avtalet (inkluderat SM:s Allmänna villkor) fortsatt gälla mellan parterna.

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering och ersätter alla eventuella tidigare skriftliga eller muntliga garantier, åtaganden, utfästelser och överenskommelser mellan parterna.

 

2022-01-25

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontakta oss på sales.hemochvilla@stockholmsmassan.se eller 08-749 42 94.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!