Manérbilder för Hem & Villamässan

Hållbarhetsmål Hem & Villamässan

Vårt övergripande mål är att vara en plattform och kunskapsspridare om hur vi alla, tillsammans, kan jobba för att nå FN hållbarhetsmål, Agenda 2030.
På Hem & Villamässan har vi valt att fokusera på nedan 3 mål.

Läs gärna mer om vad vi gör och vad vi vill uppnå.

Mål 4 - God utbildning för alla

God utbildning är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett fungerande samhälle.

Läs mer!

Mål 7 - Hållbar energi för alla

Hållbar energi är förutsättning för en fungerande framtid.

Läs mer!

Mål 12 - Hållbar konsumtion/produktion

För att våra naturresurser ska räcka till behöver vi lära oss att konsumera och producera hållbart.

Läs mer!