Hur ska kostnadstrenden för svenska villahushåll brytas?

Hitta oss på kartan
Svenska villahushåll har under två år sett sina vanligaste kostnader utvecklas åt fel håll. Regionala skillnader förstärker dessutom trenderna.
Jonathan Lindgren från Villaägarnas Riksförbund berättar om kostnadsutvecklingen för de vanligaste hushållsutgifterna i svenska hem och ger förslag på åtgärder som kan lätta bördan. 
 

I samarbete med Villaägarna.

Kunskapsscenen - A16:64