Konsten att bygga till villan

Hitta oss på kartan

Hur ska vi få nytt och gammalt att bli ett eller skiljer sig nytt och gammalt åt?  Den unika kombinationen av teknik, estetik, arkitektur, ekonomi, behov, önskan och detaljplan.

Arkitektur som passar tomt, befintligt hus och önskad tillbyggnad. Hur kan vi arbeta med färg, form och uttryck? Ska huset ha en tillbyggnad av uterum? Hur anpassa det? Hur påverkar äldre detaljplaner, attefallsregler, kulturmärkningar? Vad ska du tänka på när ny och gammal teknik möts? Processen för tillbyggnation; vilka steg/ i vilken ordning ska saker göras och beslutas?
Frågestund med projektör, sakkunnig Plan- och bygglagen och arkitekt med råd och tips.

 
 
Presenteras av Byggingenjörsbyrån.

Kunskapsscenen B03:31