Att söka bygglov

Hitta oss på kartan
När det är dags att bygga till eller rent av bygga nytt så behövs det bygglov. Vart startar man? Vad behöver du veta när du ska söka bygglov? Vi går igenom bygglovsprocessen, de olika dokument som ska lämnas in och vilka dokumenten är. Vad är en detaljplan och hur kan den tolkas? Hur bygger man på landet? Finns kulturmärkning och hur hanteras strandskydd? 

Föreläsningen ger praktisk handledning, tolkning och tips för dig som ska söka bygglov och erfarenhetsåterkoppling av tusentals tidigare byggnadsprojekt och dess utfall.

Föreläsare: Johan Grufman 
 

I samarbete med Byggingenjörsbyrån.

Kunskapsscenen - A16:64