Att bygga attefallshus

Hitta oss på kartan

Särskilda förutsättningar och regler att bygga komplementhus så kallade attefallshus. Vilka regler gäller för dig som vill bygga komplementshus och tillbyggnader enligt så kallade attefallsregler. Hur går du tillväga? Vad säger detaljplan? Kulturmärkning, bygganmälan, avstånd, höjd, användningsmöjlighet.

Föreläsning med tips och råd för att optimera användning och göra smarta val.

Presenteras av Byggingenjörsbyrån.

 


Kunskapsscenen B03:31