Att bygga Attefall för uthyrning

Hitta oss på kartan
I en förändrad värld med ökade kostnader för boende och ökat behov av bostäder gör att fler fastighetsägare väljer att bygga Attefallshus för att hyra ut. Vi går igenom regelverket för bygganmälan och hur regler ska tolkas.

Utformning, arkitektur, placering, uteplats, parkering, antal våningar, kulturmärkningar, strandskydd, byggnadshöjder är några av dem punkterna som föreläsningen berör. 
Vilken kategori tillhör den tänkta hyresgästen och hur kan huset optimeras för så bra boende som möjligt och kostnad/intäkt? 
Föreläsningen ses som tips och strategiplan för hur det går till och hur du kan optimera boendet för din kommande hyresgäst.
 


Föreläsare: Johan Grufman 
 

I samarbete med Byggingenjörsbyrån.

Kunskapsscenen - A16:64