Vad handlar det nya bidraget för energieffektivisering i småhus om?

Hitta oss på kartan
Ett statligt bidrag har införts under 2023 för energieffektivisering i småhus. Du kan få bidrag till materialkostnader för åtgärder i hus där värmebehovet huvudsakligen tillgodoses med el. Bidraget gäller energieffektiviserande åtgärder på värmesystem och i själva byggnaden. Vi berättar mer om detta.
 
 

I samarbete med Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen.

Energiscenen - A01:61