Braskaminer, värme utan el

Hitta oss på kartan
Hans Wikström, Svenska Brasvärmeföreningen, presenterar fördelarna med eldning i braskamin samt hur bra ny teknik i braskaminer fungerar ur ett effektivitets- och miljöperspektiv i förhållande till äldre teknik. Han kommer också att tala om braskaminens självklara plats ur ett beredskapsperspektiv.
 
 

I samarbete med Svenska Brasvärmeföreningen.

Energiscenen - A01:61