Betongtrappa slingrad runt grönt träd

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Hem & Villamässan uppmuntrar till användandet av digitala skyltar istället för tryckta.

– Fokusområdet Bygga nytt - vi arbetar med detta genom att exempelvis stödja användandet av prefabricerade hus istället för lösvirke.

– Fokusområdet Renovera - vi arbetar med detta genom att exempelvis stödja användandet av fasader med järnvitriol som förlänger ett hus livslängd.

Vi arbetar mot målet att utöka mässan med byggnadsvård, ett område som kan komma från och med 2023, och exempelvis innefatta återbruk av material/cirkuläret.

– Fokusområdet Smarta hemmet - vi uppmuntrar till konsumtion av smarta produkter för effektivisering, lägre kostnader och enkelhet.

– Undermål 12.8 - Hem & Villamässan arbetar för att öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar, exempelvis genom inspiration och medvetenhet.

 

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Källa: Globalamalen.se