Vindkraftverk på en äng i solnedgång

Mål 7: Hållbar energi för alla

– Fokusområdet Smarta hemmet - Vi erbjuder kunskap och rådgivning för smarta lösningar med energieffektivisering som resultat.

– Vi stödjer och uppmuntrar till en mer hållbar omställning inom energibranschen.

– Vi erbjuder kunskap via scenprogrammet från branschorganisationen Svensk Solenergi.

– Fokusområdet Bygga nytt - Vi erbjuder kunskap om hur du kan effektivisera energiförbrukningen gällande uppvärmning av huset.

– Undermål 7.2 - Hem & Villamässan arbetar för att öka andelen förnybar energi i världen, exempelvis genom att inspirera till hållbara val som solceller.

 

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040.

En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

Källa: Globalamalen.se