En man håller pratar inför publik på en scen

Mål 4: God utbildning för alla

– Hem & Villamässan arbetar för att erbjuda god utbildning för alla, både genom scenprogrammet och rådgivning inom olika områden, exempelvis nybyggnation, tillbyggnad, badrum, VVS, el, solceller.

– Fokusområdet Bygga nytt, Renovera och Smarta hemmet - vi erbjuder kunskap och rådgivning för konsumenter som ska bygga hus.

– Minibyggarna - Genom aktiviteten erbjuds barn och föräldrar möjligheten att tillsammans bygga vildbihotell vilket resulterar i kunskapsbaserat lärande.

– Undermål 4.A - Hem & Villamässan strävar efter att skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer, exempelvis genom aktiviteter som Minibyggarna.

 

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Källa: Globalamalen.se