Byggatimmerhus.se

Vi finns i monter B05:14

Handtimrade timmerhus

Ett timmerhus erbjuder en tillflykt från vardagsstressen. Det erbjuder ett lugn som bara kan uppnås genom att följa vattnets brus eller den sprakande elden.

En handbilad timmerstock är det material som tar dig närmast naturen – barken avlägsnas och stockarna bilas för att passa perfekt samman.

Ett hus för dig och kommande generationer
Hitta oss på kartan

  • Bygga nytt husleverantörer/komplementbyggnader

  • Handtimrade timmerhus

    Handtimrade timmerhus Det är skillnad på timmer och timmer.

    Våra handbilade stockar skiljer sig från maskinbehandlade stockar. Våra stockar förblir en del av naturen och har alla sin egen historia att berätta. Länk till produkten »

Byggatimmerhus.se

ULLÅN 635 837 98  Åre Sverige